Klauzula informacyjna Newsletter MAG

Klauzula informacyjna 


Chcemy działać w sposób zgodny z prawem i w pełni transparentny, dlatego poniżej przekazujemy Ci komplet informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w związku z zapisem do Newslettera MAG. 


Administratorem Twoich danych osobowych jest MAG Katarzyna Jankowska, z siedzibą w Warszawie, ul. Zgrupowania Żmija 1/47. 
Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę będziesz mógł w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane będą przetwarzane w ramach systemu FreshMail. 
Dostawca systemu FreshMail oświadcza, że: posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przez obowiązujące FreshMail przepisy prawa, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych, a także spełnia inne wymagania określone w przepisach prawa dotyczące ochrony danych osobowych; prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych. 
Dane będą przechowywane przez czas funkcjonowania newslettera. W przypadku, gdy wycofasz zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnując z jego otrzymywania, wiadomości w ramach newslettera nie będą do Ciebie dalej przesyłane, ale Twoje dane będę nadal przechowywane w systemie mailingowym w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z otrzymywanym newsletterem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Swoje uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kjankowska26@gmail.com. 


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać Newsletter MAG. Zapoznaj się także z naszą polityką prywatności.