Partnerzy

Food Forum – największe czasopismo w Polsce o zdrowym żywieniu, wyznaczające istotne trendy dietetyczne. Tworzone przez największe autorytety medyczne i dietetyczne w kraju. Skierowane do dietetyków, specjalistów żywności i żywienia, konsumentów o wysokim poziomie świadomości żywieniowej, studentów i kadry naukowej na wydziałach związanych z żywnością i żywieniem. Dwumiesięcznik, dostępny w prenumeracie i wybranych salonach Empik. Każdy numer to 120 stron.

dnialergii_no_edition_plDni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej to jedyne w Pol­sce wyda­rze­nie, obej­mu­jące kom­plek­sowo wszyst­kie obszary tematu aler­gii i nie­to­le­ran­cji pokarmowej. To szansa na uzy­ska­nie infor­ma­cji jak sku­tecz­nie zapo­bie­gać i leczyć, oka­zja by skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą, wyko­nać bez­płatny test i zapo­znać się z bogatą ofertą wystawców. Dni Alergii są patronem medialnym książki „Mama Alergika Gotuje. Z Dziećmi”.

 

logo_pol_stowPolskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej jest największą organizacją pożytku publicznego pomagającą osobom na diecie bezglutenowej, jedyną o zasięgu ogólnopolskim i prowadzącą wszechstronne działania na rzecz polskich bezglutenowców i ich rodzin. Misją Stowarzyszenia jest praca nad tym, aby Polska była krajem przyjaznym osobom na diecie bezglutenowej, co krok po kroku skutecznie realizuje. Każdego dnia Stowarzyszenie pracuje nad zwiększeniem świadomości na temat celiakii, poprawą wykrywalności choroby oraz poprawą jakości życia osób na diecie bezglutenowej w Polsce. Stowarzyszenie jest patronem merytorycznym książek „Mama Alergika Gotuje. Na Wyjątkowe Okazje” oraz „Mama Alergika Gotuje. Z Dziećmi”.

 

PrintBakra – zdrowie płynące z natury to naturalne przysmaki z Turcji. Firma zajmuje się importem i hurtową dystrybucją naturalnych przysmaków z Turcji. W jej ofercie znajdują się wysokiej jakości 100% naturalne produkty z Karobu – melasa, strąki i proszek z chleba świętojańskiego, tahini, morwy oraz zioła w tym Gojnik (Herbatka górska) oraz  Dzika lawenda. Karob jako zamiennik kakao w diecie alergików jest często wykorzystywany w MAGicznej kuchni.

 

DrukowanieBiokurier.pl to pierwsze polskie czasopismo i portal poświęcone w 100% żywności ekologicznej, zdrowemu stylowi życia i nowościom z ekorynku. Specjalne działy zostały stworzone dla osób aktywnych, turystów kulinarnych oraz alergików. MAG redaguje w nim dział „Z Poradnika Mamy Alergika”.

 

OrganiczniOrganiczni.eu – blog o tematyce proekologicznej, z informacjami na temat kosmetyków, zdrowego odżywiania, wszelkich produktach z etykietą „eko”, ale poddanymi surowej ocenie pod kątem składu czy sposobu produkcji. A także: subiektywne rankingi, recenzje książek, porady dla alergików i wiele więcej. Autorka blogu Joanna Baranowska jest redaktorką i dziennikarką. Korygowała i redagowała książkę „Mama Alergika Gotuje. Z Dziećmi”.

 

logo-betterland-drogeriaDrogeria Ekologiczna to nowoczesny sklep ze sprawdzonymi produktami ekologicznymi lub pomagającymi żyć w sposób ekologiczny, zdrowy i oszczędny. To także miejsce ekologicznej inspiracji, motywacji do rozwoju osobistego oraz wprowadzania zmian w środowisku lokalnym. W drogerii Better Land kupisz także książki MAG!