Odstąpienie od umowy

 

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy mogą Państwo wykonać w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy (np. poprzez wysłanie pisma pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie.

W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Zwroty prosimy przesyłać na adres:

MAG Katarzyna Jankowska

ul. Zgrupowania AK Żmija 1/47

01-875 Warszawa

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

…………………, dn. ………………….

 

…………………………………………

 

…………………………………………

 

imię, nazwisko i adres Konsumenta

 

 

MAG Katarzyna Jankowska

ul. Zgrupowania Żmija 1/47

01-875 Warszawa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

odstępuję od umowy nr …… zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru……………………………………………

 

 

 

 

 

 

…………………………

 

podpis konsumenta